top of page

Privacy Policy H. Bune Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten B.V.

Privacyverklaring H. Bune Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten B.V. 28-11-2023

Via onze website, onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt, worden persoonsgegevens verwerkt door H. Bune Schoonmaak- & Bedrijfsdiensten. Wij achten daarbij een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang.

 

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 

1. Doelbinding: Wij duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.

2. Minimale gegevens: Wij beperken onze verzameling van persoonsgegevens tot alleen de gegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden.

3. Toestemming: Wij vragen u eerst om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist.

4. Beveiliging: Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.

5. Verwerking in opdracht: Wij, in onze rol van verwerker, verwerken alleen de persoonsgegevens voor het door de klant/opdrachtgever aangewezen doel en met de door de klant gekozen middelen.

 

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Welke gegevens heeft H. Bune Schoonmaak- & Bedrijfsdiensten van mij?

Met het begrip persoonsgegeven wordt informatie bedoeld waarmee een persoon geïdentificeerd kan worden. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden:

- NAW-gegevens;
- E-mailadres;
- Telefoonnummer;
- Persoonsgegevens zoals beschreven in het cookiebeleid.

Waarom heeft H. Bune Schoonmaak- & Bedrijfsdiensten mijn gegevens nodig?

Wij verzamelen of gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij wij hiervoor op voorhand uw toestemming hebben verkregen.

 

Gebruik van onze diensten

 

Om gebruik te kunnen maken van onze diensten is het noodzakelijk dat u ons persoonsgegevens verstrekt. Wij verwerken deze persoonsgegevens dan voor de volgende doeleinden:

 

- Toezenden van offertes;
- Beantwoorden van vragen over onze diensten en producten;
- Facturering;
- Het leveren van de navolgende diensten:
  - Schoonmaakdiensten;
  - Vloeronderhoud;
  - Glasbewassing;
  - Cleanroomreiniging;
  - Dieptereiniging.

 

Deze persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig is om onze diensten te kunnen leveren en verzoeken af te handelen. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke bewaarplicht van toepassing is.

 

Formulieren

 

De website bevat formulieren die u kunt gebruiken voor het aanvragen van een offerte of om met ons in contact te komen over verschillende onderwerpen. De persoonsgegevens die u ons via deze formulieren verstrekt, bewaren wij zolang als nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording en/of afhandeling van uw verzoek.

 

Sollicitatieprocedure

Wij verzamelen en verwerken gegevens van sollicitanten ten behoeve van de sollicitatieprocedure rechtstreeks of d.m.v. formulieren en/of aangehechte CV’s/via derden partijen/email. Uw persoonsgegevens worden dan uiterlijk 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure verwijderd indien u helaas de baan niet heeft gekregen. Indien wij uw toestemming hebben om de gegevens langer te bewaren, bijvoorbeeld omdat er wellicht in de toekomst nog passende functies vrij komen, zal deze termijn een jaar zijn.

 

Kan ik mijn toestemming intrekken?

Indien een verwerking is gebaseerd op uw toestemming, dan bent u gerechtigd deze

bottom of page